Πρόδρομος & Κυριακή  Γάμος στην Κομοτηνή

Location Κομοτηνή Greece Cinematography Memotion films

[special_heading title_content= “Selected films” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “oshine_diamond” icon_color= ‘{“id”:”palette:0″,”color”:”#000000″}’ separator_color= “#efefef” separator_thickness= “1” separator_width= “80” separator_pos= “0” title_align= “center” hide_in= “” css_id= “” css_classes= “” animate= “1” animation_type= “none” animation_delay= “0” animation_duration= “300” padding= ‘{“d”:””}’ margin= ‘{“d”:””}’ border_style= ‘{“d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ‘{“d”:””}’ border_color= “” border_radius= “” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= “jYFZebwE-i”][/special_heading]
[portfolio col= “three” gutter_style= “style1” gutter_width= “40” masonry= “0” maintain_order= “0” show_filters= “0” filter= “portfolio_categories” category= “gamos” lazy_load= “0” delay_load= “0” placeholder_color= “” pagination= “none” items_per_page= “” initial_load_style= “none” item_parallax= “0” prebuilt_hover= “1” prebuilt_hover_style= “style2” hover_style= “style1-hover” title_style= “style1” title_animation_type= “none” cat_animation_type= “none” image_effect= “none” two_col_mobile= “0” title_alignment_static= “left” overlay_color= “rgba(183,175,167,0.85)” show_overlay= “0” gradient= “0” gradient_color= “” gradient_direction= “right” title_color= “” cat_color= “” cat_hide= “1” like_button= “1” default_image_style= “color” hover_image_style= “color” hide_in= “” css_id= “” css_classes= “” animate= “1” animation_type= “none” animation_delay= “0” animation_duration= “300” padding= ‘{“d”:””}’ margin= ‘{“d”:””}’ border_style= ‘{“d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ‘{“d”:””}’ border_color= “” border_radius= “” box_shadow= “0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= “zFmxWt7yCIg”][/portfolio]

Let’s start the party
with the first touch.

επικοινωνια