Ευρωπαϊκή γιορτή της μουσικής 

the story

Χαρά μας ήταν φέτος να υποστηρίξουμε αυτό το θεσμό πλέον, καταγράφοντας όλες αυτές τις στιγμές και την καλή διάθεση του κόσμου μέσα σε αυτό το τριήμερο ήχου.

Location Ξάνθη Greece Cinematography Memotion films

Selected films

Let’s start the party
with the first touch.

επικοινωνια